د انډکشن حرارتی سیسټم ټیکنالوژي PDF

د انډکشن حرارتی ټیکنالوژي بیاکتنه 1. پیژندنه ټول IH (د انډول تودوخې) پلي شوي سیسټمونه د بریښنایی مقناطیسي تحرک په کارولو سره رامینځته شوي چې لومړی د مایکل فارادای لخوا په 1831 کې وموندل شو. په بله سرکټ کې د اوسني بدلون راوستل مخې ته… نور یی ولوله