فٹنگ سټرټر او روټر د انډول کولو سره کم کړئ

Description

انسټریشن د لوړ فریکونسي حرارتی تجهیزاتو سره د فٹنگ سټرټر او روټر کمول

لوړ فریکونسۍ د Stator_and_rotor ضایع کول

 

 

 

 

 

 

د سټراټینټ او روټر ضایع کول

 

 

 

 

 

 

 

 

د سټراټټر او روټر سره ضایع کړئ

 

 

 

 

 

 

 

 

سټرټر روټر