انکشاف د لارو، بیلیټ، بارونو حرارتی پای

Description

د RF انډکشن تودوخې تجهیزاتو سره د راډونو او بلیټونو انډکشن تودوخې پای

داخل کول - کنډل لپاره ګرمۍ-پای-بار او پلونه

 

 

 

 

 

 

د بارونو ګرمۍ پای ته ننوتل

 

 

 

 

د حرارتی توکیو پایه کیدل او بارونه

 

 

 

 

 

 

 

د محصول تحقیقات