انکشاف کول سلور

Description

انفیکشن د سلور فرنس د RF-MF-لوړ فریکونسي انفیکشن سره د حرارت کولو کولو سره

د پیسو اچولو چاندی

 

 

 

 

 

 

 

د پیژندلو د پیل کولو بهیر

 

 

 

 

 

 

 

 

د ټیلنګین آلې سره د پیټولو بریښنا فابریکه